כונס נכסים kones.co.il
!!! פרסומת: "חובות" - המדריך השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עסקי, פשיטת רגל, פרוק חברה. להזמנת הספר הקישו כאן
הצטרפו לתפוצה פרסום באתר הוסיפו למועדפים פורום שלחו מייל מן העיתונות מי אנחנו ראשי
הליך פשיטת רגל
מבוא להוצאה לפועל
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
מסלול של חברה בפרוק
פורטל המשפט הישראלי
הכנת תוכנית עסקית
זכויות עובדים בעסק שפשט רגל
פורום - שאלות ותשובות
(סכומים פטורים מעיקול (הגנת השכר
הכל על חתימת ערבות
שכר כונסים ומפרקים
קישורים לאתרים מומלצים
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ
חידוש רשיונות נהיגה לפושטי רגל
התמודדות עם חוב משכנתא
דיבידנד במליוני שקלים ממתין לנושים
מבוא להוצאה לפועל
גולשים יקרים
ביום 16/05/2009 נכנס לתוקף החלק הארי של הרפורמה בהוצאה לפועל
המידע באתר רלוונטי לתקופה שלפני הרפורמה
לאחר בחינת פעילות ההוצאה לפועל לאחר הרפורמה
יעודכן המידע בדף זה בהתאם

הקדמה
צ'קים ופסקי דין של בתי-משפט ושל בתי-דין בעניינים אזרחיים ניתנים בדרך כלל
לביצוע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל (הנקראת בקיצור הוצל"פ). הזוכה אמור
לפנות להוצל"פ כדי לממש את פסק הדין, כלומר לשכת ההוצאה לפועל הינה גוף
.ביצועי ולא גוף שיפוטי, למרות שלרשמי ההוצל"פ סמכות לקבל החלטות שיפוטיות
מתברר כי הליך הגבייה אינו פשוט לזוכה ובוודאי לא לחייב. המצב בהוצאה לפועל
זועק לתיקון, בין אם מנהלתי ובין אם חוקתי. ראשי הוצאה לפועל לשעבר טוענים כי
מאחר שלא ניתנו להם כלים מתאימים על סמך חוק ההוצאה לפועל, הם נאלצו לא
.פעם לקבל החלטות נטולות שיקול משפטי
הנפשות הפועלות
ראש ההוצאה לפועל - הפונקציה השיפוטית בהוצל"פ. ראש ההוצאה לפועל הוא
בדרך כלל רשם של בית-משפט שלום או שופט. כיום נמצאים רשמים כמעט בכל
לשכה, כך ששופטי שלום כמעט שאינם עוסקים בנושאי הוצאה לפועל. תפקידו של
הרשם הוא לבצע את פסק הדין כפי שניתן ע"י ערכאות שיפוטיות. אסור לו לפרש
את פסק הדין או לבצע בו שינוי, אפילו אם הוא מאתר בפסק הדין שגיאה. ראש
הוצאה לפועל אינו דרגת ערעור
המוציא לפועל - פונקציה מנהלית. המוציא לפועל הוא מעין מנהל אדמיניסטרטיבי
.של הלשכה, האחראי על יישום ההחלטות שניתנות ע"י ראשי ההוצאה לפועל
,למוציא לפועל מספר סמכויות מנהליות בהן אינו זקוק לאישור ראש ההוצאה לפועל
.כגון אישור הוצאות הזוכה בתיק
בעל תפקיד - הזרוע הביצועית של ההוצאה לפועל, ומוכר לרוב בשם המאיים
"המעקל". למעשה זהו קבלן משנה המוציא את העיקול לפועל, ויש לו תעודה
מיוחדת המקנה לו סמכות לביצוע פעולה זו. על המעוניינים בקבלת תעודה של בעל
תפקיד לשלם אגרה ולעבור הליך מיון בסיסי בנציבות שירות המדינה. לאור העיסוק
המאסיבי שלהם בביצוע עיקולים, קורה לא פעם שבמהלך תפקידם הם חורגים
.מנורמות התנהגות מקובלות
צווי הבאה ומאסרים
עניין המאסרים בגין חובות כספיים במסגרת ההוצאה לפועל הוא נושא שדנו בו
רבות בעבר. בהקשר זה עולות טענות רבות הן מצד הזוכים והן מצד החייבים בנוגע
.למהות המאסר ואופן ביצועו
הביצוע מרושל מאוד. אם חייב קיבל לביתו דרישת תשלום ולא שילם אותה או לא
התייצב בפני רשם לחקירת יכולת, רשאי הזוכה בתיק להגיש בקשה לאסור אותו
ולהביאו בפני רשם. אם הרשם אישר את הבקשה למאסר, שולח הזוכה את פקודת
.המאסר למשטרה. העלויות, כמובן, יחולו על החייב
המשטרה מוציאה לפועל את פקודת המאסר תוך גישוש באפילה. למשטרה בדרך
כלל אין אינפורמציה מיוחדת על החייב, ולעיתים רק לאחר מספר חודשים היא
מוציאה לביצוע את פקודת המאסר. פעמים רבות מגיעים השוטרים לכתובת
,שנמסרה כשהם לא יודעים באיזו דירה מתגורר החייב וחוזרים בידיים ריקות
מהסיבה הפשוטה שהאינפורמציה לה הם זקוקים נמצאת בידי הזוכה שהם לא
.עומדים בקשר איתו
לאחרונה השתפרה פעילות אכיפת צווי המאסר בעקבות פעולתן של יחידות הוצאה
לפועל משטרתיות, שהוספו מכוחו של סעיף 74יט לחוק ההוצאה לפועל. עד
להקמת הקרן המממנת היה פער גדול בין מספר הצווים שהתקבלו ביחידות
ההוצאה לפועל של המשטרה לבין אלה שבוצעו בפועל. לאחרונה צומצם בצורה
.משמעותית פער זה בעקבות הקצאת משאבים מהקרן המיוחדת
כאשר נאסר החייב ומובא בפני הרשם, פקודת המאסר לא מוטלת עליו בגין כל
החוב, אלא רק בגין החלק היחסי של החוב המתייחס לתשלום אותו לא שילם
במסגרת פריסת החוב. החייב משלם את התשלום היחסי, משתחרר ולאחר מכן
.צריך שוב לרדוף אחריו עבור יתרת החוב
מהעבר השני טוענים החייבים, כי באף אחת מהמדינות המפותחות לא קיים הליך
המאסר בהוצאה לפועל, וכי הרעיון שלול מיסודו מכיוון שחוב כספי לא יכול להוות
עילה למאסר. רבים טוענים כי זהו רעיון שנוגד את הצהרת זכויות האדם של
האו"ם, שישראל חתומה עליה, ומצוין בה בפירוש כי אדם לא ייאסר רק בגלל חוסר
.יכולתו לעמוד בהתחייבויות כספיות
חקירות היכולת
בדרך כלל הזמנות לחקירות היכולת מתבצעות ביוזמת הנושה, על מנת לעמוד על
מצבו הכלכלי של החייב ולדרוש ממנו תשלום חודשי קבוע. מרבית החייבים
מתעלמים מהזמנות אלו בתירוצים שונים, מאחר שהם מודעים לכך שאין אמצעי
.אכיפה להביאם בפני הרשם ואם כן יבואו לרשם הם לא יכובדו בדיון הוגן, לטענתם
בנסיבות מסוימות מתבצעות חקירות יכולת ביוזמת החייב עצמו (כשהוא מבקש
לאחד תיקים ולקבל הכרזה כי הוא חייב מוגבל באמצעים). כשהחייב נאסר הוא
,מובא אל ראש ההוצאה לפועל, הקובע לו תשלום חודשי מסוים. לטענת החייבים
תשלום זה נקבע פעמים רבות ללא הצדקה. עוד הם טוענים, כי בהרבה מהחלטות
רשמי ההוצאה לפועל מופיעה הרצאה סטנדרטית בסגנון "המטוטלת נעה בין זכויות
החייבים לזכויות הזוכים. יש לזכור את זכות החייב לחירות, אבל אל נשכח שגם
הזוכה התענה שנים ארוכות עד שקיבל פסק דין. בשוקלי כל אלו אני מטיל על
החייב תשלומים חודשיים בסך של X ש"ח". אין בהחלטה כל התייחסות ישירה
להכנסות ביחס להוצאות, אין ניתוח של המספר ולא מפורט שום חישוב כיצד הגיעו
.אליו
מנגד, קיימות טענות כי ידי הרשמים כבולות, מאחר שבפני החייב עומדת דרישה
לא סבירה למלא תוך ימים ספורים דו"ח הדומה להצהרת הון, אותו מס הכנסה
מאפשר למסור לאחר שלושה חודשים. בדו"ח זה קשה לאבחן האם נרשם כל
המידע שנדרש ולכן נתונים אלו לא יכולים להוות שיקול בלעדי להחלטת הרשמים
עיקולים בבתי תמימים
זהו אחד הנושאים הרגישים ביותר. נציגי ההוצאה לפועל מגיעים פעמים רבות
לבתים של ישות מסוימת, שאינה צד בעניין החוב, ומעקלת בביתה. מצב זה נוצר
בדרך כלל כשנושה לא מוצא את החייב ונטפל לאחד מבני המשפחה, לאחר שנמסר
לו מידע מחוקר פרטי על הזיקה המשפחתית. מי שמוציא לפועל את העיקול הם
.מעקלים, קבלני משנה הנקראים "בעלי תפקיד בהוצאה לפועל"
לא פעם קרה שעיקלו רכוש אצל נכים והורים מבוגרים של חייבים, למרות שברור כי
.החייבים אינם מתגוררים עם ההורים ולפעמים כלל לא נמצאים בקשר איתם
הנהלת בתי המשפט מטילה אחריות זו על יוזמי ההליך, שהם הזוכים, וטוענת כי
אחריותה כוללת את ביצוע ההליך על פי חוק. אם מעקל ביצע פעולה החורגת
.מסמכותו, ישנה כתובת לתלונות המטופלות ע"י ועדה מיוחדת
פסק דין הצהרתי
החוק מצא פיתרון לעיקול בבתי תמימים שנקרא "פסק דין הצהרתי". זוהי הצהרה
של ישות שאינה החייב, הטוענת כי הרכוש המסוים שייך לה ולא לחייב. אך גם כאן
נמצאה הדרך להקשות על ההליך. לא די בכך שהאזרח נפגע מעצם ביקורם של
המעקלים, הוא צריך לעבור הליך ביורוקרטי לא פשוט. לצורך הגשת ההצהרה עליו
לשלם אגרה בסך מאות שקלים, ולציין את מספר תיק ההוצל"פ שבגינו ביקרו
בביתו. שימו לב: ההצהרה תקפה נקודתית לתיק זה. אם יום לאחר מכן יגיע נושה
אחר עם תיק הוצל"פ אחר, יהיה על האזרח להתרוצץ שוב, לשלם שוב אגרה
ולחזור הביתה בהמתנה לנושה הבא
כיום ישנו פיתרון אחד לבעיה והוא הגשת הבקשה במסגרת כל תיקי ההוצל"פ נגד
החייב. חשבתם שזה פשוט? טעיתם. הורי חייבים טוענים כי קיים קושי מצידם
לקבל מידע אודות חובותיו של החייב, שמהווה ישות משפטית נפרדת. אין להם
שום דרך לקבל מידע שכזה מתוקף חוק הגנת הפרטיות (אולי בצדק), וכמו כן מידע
זה לא מתעדכן אוטומטית בכל תיקיו של החייב. ההסבר לכך הוא שישנם חייבים
לא אמינים, שמנצלים הליך זה על מנת להבריח רכוש וביורוקרטיה זו מקשה
.עליהם
קבלת מידע
ההתנהלות ההגיונית היא שחייב המעוניין בהיסטוריה של חוב מסוים ובדו"ח כללי
של חובותיו המצטברים, בין אם להגיע להסדר ובין אם משיקולים אחרים, צריך
פשוט לגשת ללשכת הוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו, להזדהות ולקבל את
.המידע הדרוש לו אודות פעילות הגבייה המתנהלת נגדו
בפועל, חייב המעוניין לדעת מהי מצבת החובות והנושים שלו, מוכרח שיהיה בידו
פירוט תיקי ההוצאה לפועל. כנוהל, על חייב המעוניין בפירוט התיקים לגשת
למזכירות לשכת ההוצל"פ, לעמוד בתור ארוך, ואז למלא טופס בו הוא מתחייב
להגיש בקשה להיות מוכרז כמוגבל באמצעים ולשלם באמצעות בולי הכנסה על דף
.פירוט התיקים ובנפרד על פירוט הפעילות בכל תיק
לאחר שמילא את התנאים הנדרשים, מוסרת לו הפקידה כי הוא יכול לקבל את דפי
החשבון הרלוונטיים לאותה לשכה עצמה ועליו לפנות בנפרד לכל לשכה בה
מתנהלים נגדו תיקים. כלומר, אם יש לחייב תיקים באילת, בת"א ובצפת, עליו
לגשת לכל לשכה על מנת לקבל את פירוט החוב נגדו. במקרה הפחות טוב, יידרש
.החייב להתרוצץ בין הזוכים על מנת לקבל מהם את דפי החשבון
נשאלת השאלה האם ייעוד מערכת ההוצל"פ הוא לתת את השירות לזוכה וגם
לחייב, או לזוכה ולא לחייב. האם על מערכת ההוצל"פ ליצור מנגנון סינון, שיקטין
את העומס הרב הקיים גם כך על המערכת מצד החייבים. אם יינתן שירות כזה
בדלפקי הקבלה, איכות השירות לדורשי שירותים אחרים תיפגע. כנראה הבעיה
נובעת מכך שההכנסות מאגרות ומבולי הכנסה זורמים ישירות לתקציב האוצר ולא
.לתקציב הנהלת בתי המשפט, והתקציב הקיים לא מאפשר מתן שירות הולם
מערכת המחשוב והתיקים הגנוזים
בשנים האחרונות שופרה מערכת ההוצאה לפועל ע"י מערכת מחשוב מתקדמת
המאפשרת לעובדי ההוצל"פ לשלוף נתונים ביעילות רבה, אך עדיין קיימות
במערכת מגבלות משמעותיות הפוגעות בעיקר בחייב. במקום שכל הרישום יהיה
לפי מספר תעודת זהות של החייב ויזרום מעצמו, נוצר מצב בו עיכובי הליכים לא
מתעדכנים בכל התיקים, עובדה הפוגעת מאוד בחייב כי ממשיכים לפעול נגדו
לדוגמה, חייב שקיבל עיכוב הליכים במסגרת הליך פשיטת רגל, צריך לעבור בין כל
תיקי ההוצל"פ בנפרד, להגיש בקשה לעדכון עיכוב ההליכים ולוודא שזה אכן עודכן
.במחשב, כשפעמים רבות מדובר בעשרות תיקים
לא רק זאת, אלא כשהחייב מסתמך על הרשימה שקיבל מההוצל"פ ובטוח כי סגר
את כל חובותיו, צץ לו לפתע עוד נושה מהעבר. הכיצד? מכיוון שתיקים גנוזים אינם
מופיעים ברשימות אלו. תיקים גנוזים הם תיקים שבמשך שנתיים לא פעל בהם
הזוכה, והם נמחקים ממאגר הנתונים בלשכות השונות וניתנות לשליפה אך ורק
ביחידת המחשב המרכזית של הנהלת בתי-המשפט. אם כעבור שנתיים נוספות
.עדיין לא בוצעה פעולה, התיק נמחק לחלוטין ונשלח לביעור
מצב זה נוצר בעיקר מכיוון שההוצאה לפועל אינה גוף יוזם, אלא גוף נותן שרות
,נושה לא משופשף הפותח תיק בהוצל"פ בטוח כי הטיפול בחייב מתבצע מעצמו
ולא ברור לו כי עליו ליזום את הפעילויות בתיק לצורך גביית החוב, כמו העיקולים
למיניהם. הנזק שיכול להיגרם מכך לחייב חמור מאוד, כיוון שנמחקים כל
התשלומים שביצע החייב לפני כניסת התיק לגניזה. בנוסף, חייב שנכנס להליך של
פשיטת רגל חייב לדווח על כל נושיו ומסתמך על תדפיס ההוצאה לפועל, בו לא
מופיעים תיקים גנוזים. לאחר מכן, כשמתעורר הנושה וטוען על חוסר תום לב מצד
החייב בכך שלא דיווח עליו, נתון החייב תחת איום על תלונה בגין עבירת פשיטת
.רגל
אופן הגשת הבקשות
חייב או זוכה יכולים להגיש בהוצאה לפועל בקשות במספר דרכים. את רוב
.הבקשות ניתן להגיש ע"י משלוח בדואר רשום, ע"י שליח או בהגשה אישית בדלפק
אולם העובדה שבקשה נשלחה בדואר רשום אינה מבטיחה את הגעתה לראש
ההוצאה לפועל. למעשה, קיים בלשכות הוצאה לפועל מסויימות נוהל מוזר לפיו גם
אם תשלחו את הבקשה עם שליח, לא תוכלו לקבל העתק מהבקשה עם חותמת
"נתקבל". פקידי ההוצאה לפועל חותמים על העתק הבקשה רק אם החייב עצמו
.מגיש את הבקשה. גם אז, רצוי לוודא במוקד הטלפוני כי הבקשה אכן בטיפול
זוכה המיוצג ע"י עו"ד המתמחה בהוצל"פ ומחובר און-ליין למערכת המחשוב, ייהנה
מכך שבקשותיו יועברו ישירות להוצאה לפועל. אולם, לאור שינוי בחקיקה לפיו יש
,לשלם עמלה בסך 9 ש"ח להוצל"פ בגין עיקול אצל צד ג' כמו בנקים וחברות ביטוח
על הזוכה לוודא כי לעורך הדין המייצג אותו יש חשבון נאמנות בהוצאה לפועל, אותו
מחייבת לשכת ההוצל"פ באגרה זו. אחרת, יצטרך עורך הדין לנהוג כמו זוכה
.שמפעיל עצמאית את תיק ההוצאה לפועל
המשמעות: לצורך הטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב, על הזוכה להגיע פיזית
לקופת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, לשלם 9 ש"ח במזומן ורק אז תתקבל
בקשתו לעיקול אצל צד ג'. כך, אם אתם גרים בראש פינה ויש לכם תיק בלשכת
ההוצאה לפועל באילת כנגד חייב מסוים, לא תוכלו להגיש את הבקשה באמצעות
משלוח בדואר או באמצעות הלשכה הקרובה למקום מגוריכם, אלא תצטרכו לנסוע
.לאילת, לשלם במזומן את הסכום הנדרש ורק אז תתקבל בקשתכם
דוגמאות טפסים כלליים
תגובה/הודעה בתיק
בקשות צד ג'
רשימת הסעדים
הצפיה במידע שבאתר אינה כרוכה בתשלום. האתר מנוהל ע"י
חזני אילן ושות', משרד עו"ד
טלפון 5252441-03
hovot@outlook.co.il אימייל
טיפול ע"י צוות מקצועי הכולל את עו"ד אילן חזני, כלכלן שהיה חוקר כלכלי בכיר לשעבר באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
משרדנו מציע פתרונות ליחידים וחברות שנקלעו להסתבכות כלכלית
תחומי עיסוק בין היתר: הסדרי נושים, כינוס נכסים, הבראת חברות, פרוק חברות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל
:מתנה לחג העצמאות
בנק לאומי למשכנתאות ישחרר
אלפי ערבים מחבותם
מתוך מעריב
ביהמ"ש העליון קבע כי זוגתו של
חייב בהוצאה לפועל היא דיירת מוגנת
בדירת מגורים הנמכרת על ידי כונס
מספרי טלפון ישירים למוקד הארצי
של ההוצאה לפועל שלאחרונה נקראת
רשות האכיפה והגבייה
*35592
073/2055000
טלפון נפרד למסלול המקוצר
02/6596777
פקס נפרד למסלול המקוצר
02/6596788
המחוז המוביל בכמות צווי הכינוס בשנה
האחרונה הוא מחוז ת"א בו ניתנו 1827
צווי כינוס נכסים שהם כ- 46.5% מכלל
צווי הכינוס בפריסה ארצית, אחריו
מחוז חיפה עם כ- 1239 צווי כינוס
מחוז ב"ש עם כ- 614 צווי כינוס
ומחוז ירושלים עם כ- 249 צווי כינוס
קובץ ובו רשימת חברות בפירוק מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
קובץ ובו רשימת פושטי רגל מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
חוב אבוד אינו מהווה מחילה שעל החוב
הקישו כאן להורדת העתק מההחלטה
בקרו בפורטל המשפט הישראלי
www.Dinim.info
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע
שלא ניתן לפנות מדירה בגלל חוב משכנתא
מבלי לתת דיור חלופי
השופט דוד רוזן מהמחוזי בחיפה קבע
- יש להמציא לחייבים הן את דוחות החניה
והן את אישור המסירה המקורי
השופט אבי זמיר מהמחוזי בת"א קבע
.ניתן לתת הפטר למרות שלא נבדקו הת.ח
ויש להתחשב בזמן ובנסיבות קשות
השופטת אלשיך מהמחוזי בת"א קבעה
ניתן לבטל הפטר גם אחרי מספר שנים
וזאת כשמתקיימות נסיבות מיוחדות
השופטת בן עמי מהמחוזי בירושלים קבעה
מהם רכיבי העדפת מרמה בפירוק
השופטת פלפל מהמחוזי בת"א קבעה
עיקול המוטל על נכס לצורך הבטחת חוב
צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב


 
חובות
 חובות 
מאת: אילן חזני
המדריך המעשי השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עיסקי, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פרוק חברה.
הידעת שלכל בעיה של חובות כספיים יש פיתרון?
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

גלובס

 

03-5252441 : בטלפון
hovot@outlook.co.il : או באימייל
על המשתמש באתר זה ובמידע המוצג בו לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת המסתמכת עליהם. המערכת איננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר

!כל הזכויות שמורות ©