כונס נכסים kones.co.il
!!! פרסומת: "חובות" - המדריך השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עסקי, פשיטת רגל, פרוק חברה. להזמנת הספר הקישו כאן
הצטרפו לתפוצה פרסום באתר הוסיפו למועדפים פורום שלחו מייל מן העיתונות מי אנחנו ראשי
הליך פשיטת רגל
מבוא להוצאה לפועל
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
מסלול של חברה בפרוק
פורטל המשפט הישראלי
הכנת תוכנית עסקית
זכויות עובדים בעסק שפשט רגל
פורום - שאלות ותשובות
(סכומים פטורים מעיקול (הגנת השכר
הכל על חתימת ערבות
שכר כונסים ומפרקים
קישורים לאתרים מומלצים
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ
חידוש רשיונות נהיגה לפושטי רגל
התמודדות עם חוב משכנתא
דיבידנד במליוני שקלים ממתין לנושים
הכל על חתימת ערבותערבות היא התחייבות מצד גורם כלשהו לפרוע את החוב של לווה כלפי צד שלישי
במידה והוא לא יוכל לפרוע בעצמו את ההתחייבות.

:קיימים מספר סוגים של ערבויות הניתנות כביטחון להלוואות
ערבות בלתי מוגבלת בסכום היא הערבות בה הערב חשוף לסיכון הגבוה ביותר.
במקרה זה, במידה והחייב העיקרי לא ממלא את התחייבויותיו, יהיה חייב הערב
בכל חובותיו של הלווה כלפי המלווה, גם אם הלווה הגדיל ללא ידיעת הערב את
ההתחייבות כלפי האוחז בערבות. הבנק מחויב במקרה כזה למסור לערב ברגע
חתימת הערבות מידע על חובותיו של הלווה באותה נקודת זמן. בדרך כלל ערבויות
מסוג זה הן לגבי חשבון עו"ש או מספר הלוואות ללא הגבלה של זמן.
ערבות מוגבלת בסכום היא ערבות בה מידת הסיכון של הערב מוגבלת. בערבות
מסוג זה יצוין סכום הערבות במפורש בכתב הערבות. בדרך כלל ערבויות כאלו
הן לגבי הלוואה ספציפית לזמן קצוב. בכתב ערבות כזה נקובים לרוב הריבית,
הפרשי ההצמדה וההוצאות הנלוות.

:הגנות מראש
קיימת תחושה כי חתימה על ערבות למישהו קרוב היא פחות מחייבת בהנחה
ש"יהיה בסדר" ואם תהיה בעיה החבר כבר ידאג לפירעון החוב. בנוסף, לא
מקפידים על תוכן הערבות וכושר הפירעון של הלווה. רבים מהערבים יטענו כי
הם אינם זוכרים למי חתמו ויתלוננו שאינם מבינים מה רוצים מהם, שהרי הם
לא אלו שקיבלו את הכסף או הנכס, הם "רק" ערבים.
חשוב להבין שערב לחוב שלא נפרע אחראי ברוב המקרים כמו החייב העיקרי,
כאילו הוא עצמו קיבל את הכספים או הנכסים הרלוונטיים לחוב. אנשים רבים
הסתבכו כלכלית משום שמיהרו לחתום ערבות למישהו, גם אם היה חבר קרוב
או בן משפחה, ובגלל קריסתו הכלכלית הסתבכו גם הם.
יש לבדוק מספר דברים ולנקוט בכמה צעדים בטרם החתימה על הערבות ובמהלך
:הערבות עצמה

1 - האם החייב העיקרי הוא בעל יכולת לפרוע את החוב בתנאים שצוינו? אסור
לחתום ערבות מבלי לדעת אם הלווה יוכל בוודאות לפרוע את החוב. על אחת כמה
וכמה אין לחתום אם יודעים בבירור כי לא יהיה ביכולתו של הלווה לפרוע את
החוב. אין להסתפק בעובדה כי מכירים אישית את הלווה. חשוב לבדוק לעומק
ככל האפשר את כושר הפירעון שלו בפועל. העובדה שהלווה נוסע ברכב יוקרתי
ו/או גר בדירת פאר אינה מדד לחוסנו הכלכלי. במרבית המקרים אותם נכסים
ממושכנים ומשועבדים במלואם בגין הלוואות אחרות שנלקחו ע"י אותו לווה.
2 - על חותם הערבות לבדוק עם עצמו האם יוכל לפרוע את החוב במקרה הגרוע
בו הלווה לא יפרע את החוב. במידה ובמצב כזה יקרוס הערב בעצמו, עליו
לחשוב פעמיים לפני החתימה. לא מעט אנשים פושטים רגל בעקבות ערבויות
שחתמו לאנשים שונים ולא בגלל ניהול הכספים של עצמם.
3 - באופן עקרוני, מה שלא כתוב לא קיים. חשוב לא להסתמך על אמירה בלבד.
כל הבטחה שניתנת לכם ע"י הגורם כלפיו אתם חותמים את הערבות ולא
כתובה בכתב הערבות עצמו, בקשו להוסיף אותה ביד על אותו כתב ערבות.
אם לא יסכים לרשום, קחו זאת בעירבון מוגבל. אמירה כמו "סמוך עלי" חסרת
ערך לחלוטין. יש להקפיד על התוכן ועל שמירת העתק מכל מסמך עליו חתמתם.
4 - עדיפה ערבות עם סכום מוגבל לזמן מוגבל מאשר ערבות בלתי מוגבלת
לזמן לא מוגבל, שהשלכותיה עלולות להיות קשות מאוד.
5 - בערבות בלתי מוגבלת, עם תום הערבות חשוב מאוד לשמור במשך שנים
רבות את האישור כי ההתחייבות נפרעה. לא רק שבע שנים, אלא לכל החיים.
ידועים מקרים בהם בנקים הסכימו להסיר במחשב בתקופת שגשוג של הלווה
את אחד הערבים, אך לא נתנו על כך אישור בכתב. לאחר מספר שנים, כשמצבו
של החייב העיקרי הידרדר, "גייסו" את אותו ערב, שלכאורה נמחק, באמצעות
המסמך בכתב עליו הוא חתום כערב. אותו ערב לא יכול היה לטעון כמעט
כלום, כיוון שלא היו לו סימוכין לטענותיו.
6 - להקפיד שכל החלקים הריקים בכתב הערבות, אלו שלא כתוב בהם כלום,
מולאו במלואם או לחילופין נפסלו, על מנת שלא יוכל האוחז בכתב הערבות
להוסיף פרטים ללא ידיעת החותם על הערבות, שהרי לערב בדרך כלל נותנים
רק עותק ולא את המקור.
7 - לא להתבייש לומר לא!

:הכללים הבסיסיים של הערבות המוגנת
הערבות המוגנת החלה עם התיקון לחוק הערבות, שחל במלואו על חוזי
הלוואות ומשכנתאות שנחתמו לאחר 1992. הרעיון הבסיסי שעומד אחרי תיקון
זה הוא שלא צודק לפנות לערבים בטרם ננקטו פעולות כנגד החייב העיקרי.
החוק מבדיל בין חתימת ערב על הלוואה רגילה לבין חתימה על משכנתא:
ההגנה חלה על חותם ערבות למשכנתא שסכומה עד 500,000 ש"ח בתוספת
הצמדה מיולי 1997 ועל חותם ערבות להלוואה לכל מטרה עד לסכום של
60,000 ש"ח בתוספת הצמדה מאותו תאריך. עדכון הסכומים מתבצע פעמיים
בשנה, ב1- בינואר וב- 1 ביולי. ההגבלה על הסכום בגינו מוגן הערב היא הבהרה
לכך שההגנה באה לאפשר לאנשים מן השורה לגייס ערבים לרכישת נכס או למימון
הלוואה למטרה מסוימת, ולא להגן על אלו החיים חיי ראווה ולשם כך זקוקים לערבים.
חשוב לדעת כי ההגנה אינה כוללת בן זוג ובעל עניין בתאגיד או שותף. אלו לא
יהיו זכאים להגנה הכלולה בחוק הערבות.

:ההגנות העיקריות הניתנות במסגרת חוק הערבות
1 - מיצוי ההליכים כנגד החייב העיקרי. הנושה לא יוכל לפעול נגד הערבים
בטרם מיצה את כל ההליכים האפשריים כנגד החייב העיקרי בתיק, כולל מימוש
נכסיו. הנושה יוכל לפנות בדרישת תשלום לערב במקרה ונגד החייב העיקרי ניתן
צו כינוס נכסים או צו פירוק אם זו חברה, במקרה שהחייב נפטר או במקרה שהוא
עזב את הארץ ולא ניתן למצוא אותו.
2 - הערבות מוגבלת כברירת מחדל. ברירת המחדל בערבות היא הגבלה על
הסכום באופן כזה שתכלול אך ורק את החשבון או הסכום הספציפי. עם זאת, יוכל
הנושה להחתים את הערב על ערבות בלתי מוגבלת במידה וידגיש זאת בפניו ויציין
זאת מפורשות בכתב.
3 - החבות היא יחסית. מיום כניסת התיקון לתוקף, כל ערב יהיה חייב את חובו
באופן יחסי. כלומר, אם ישנם ארבעה ערבים להלוואה, כל אחד מהם יהיה חייב רק
ברבע מהחוב.
4 - גילוי נאות בפני הערב. הבנק חייב לידע את הערבים בכל צעד שהוא נוקט
נגד החייב. כמו כן, במידה והחייב אינו עומד בהחזרי חובו, על הבנק להודיע על כך
לערב תוך 90 יום. כשנפרע החוב, חייב הבנק להודיע על כך לערב. הבנק חייב
לשלוח תזכורת על קיום ההלוואה ויתרת החוב בה.
5 - לערב הזכות לפרוע את החוב בתנאי ההלוואה המקורית. תוך 15 יום מהיום
שנדרש הערב לפרוע את החוב, יכול הוא להודיע לנושה כי ברצונו לא לפרוע את
החוב בפירעון מיידי אלא בתנאי הסכם ההלוואה המקורי.

הצפיה במידע שבאתר אינה כרוכה בתשלום. האתר מנוהל ע"י
חזני אילן ושות', משרד עו"ד
טלפון 5252441-03
hovot@outlook.co.il אימייל
טיפול ע"י צוות מקצועי הכולל את עו"ד אילן חזני, כלכלן שהיה חוקר כלכלי בכיר לשעבר באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
משרדנו מציע פתרונות ליחידים וחברות שנקלעו להסתבכות כלכלית
תחומי עיסוק בין היתר: הסדרי נושים, כינוס נכסים, הבראת חברות, פרוק חברות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל
:מתנה לחג העצמאות
בנק לאומי למשכנתאות ישחרר
אלפי ערבים מחבותם
מתוך מעריב
ביהמ"ש העליון קבע כי זוגתו של
חייב בהוצאה לפועל היא דיירת מוגנת
בדירת מגורים הנמכרת על ידי כונס
מספרי טלפון ישירים למוקד הארצי
של ההוצאה לפועל שלאחרונה נקראת
רשות האכיפה והגבייה
*35592
073/2055000
טלפון נפרד למסלול המקוצר
02/6596777
פקס נפרד למסלול המקוצר
02/6596788
המחוז המוביל בכמות צווי הכינוס בשנה
האחרונה הוא מחוז ת"א בו ניתנו 1827
צווי כינוס נכסים שהם כ- 46.5% מכלל
צווי הכינוס בפריסה ארצית, אחריו
מחוז חיפה עם כ- 1239 צווי כינוס
מחוז ב"ש עם כ- 614 צווי כינוס
ומחוז ירושלים עם כ- 249 צווי כינוס
קובץ ובו רשימת חברות בפירוק מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
קובץ ובו רשימת פושטי רגל מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
חוב אבוד אינו מהווה מחילה שעל החוב
הקישו כאן להורדת העתק מההחלטה
בקרו בפורטל המשפט הישראלי
www.Dinim.info
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע
שלא ניתן לפנות מדירה בגלל חוב משכנתא
מבלי לתת דיור חלופי
השופט דוד רוזן מהמחוזי בחיפה קבע
- יש להמציא לחייבים הן את דוחות החניה
והן את אישור המסירה המקורי
השופט אבי זמיר מהמחוזי בת"א קבע
.ניתן לתת הפטר למרות שלא נבדקו הת.ח
ויש להתחשב בזמן ובנסיבות קשות
השופטת אלשיך מהמחוזי בת"א קבעה
ניתן לבטל הפטר גם אחרי מספר שנים
וזאת כשמתקיימות נסיבות מיוחדות
השופטת בן עמי מהמחוזי בירושלים קבעה
מהם רכיבי העדפת מרמה בפירוק
השופטת פלפל מהמחוזי בת"א קבעה
עיקול המוטל על נכס לצורך הבטחת חוב
צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב


 
חובות
 חובות 
מאת: אילן חזני
המדריך המעשי השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עיסקי, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פרוק חברה.
הידעת שלכל בעיה של חובות כספיים יש פיתרון?
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

גלובס

 

03-5252441 : בטלפון
hovot@outlook.co.il : או באימייל
על המשתמש באתר זה ובמידע המוצג בו לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת המסתמכת עליהם. המערכת איננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר

!כל הזכויות שמורות ©